Ra mắt phiên bản 1.0

Hôm nay ngày 06/06/2024, Đội ngũ dự án rất vui mừng thông báo về việc ra mắt chính thức dự án Phần Mềm Xanh, một hệ thống quản lý bán hàng toàn diện (Online & Offline) giúp doanh nghiệp làm chủ hoàn toàn hệ thống với chi phí không quá cao so với các giải pháp tự làm chủ (Self-hosted) khác.