Kho phần mềm nguồn mở

Việc cài đặt các phần mềm nguồn mở trong Marketplace và tạo các liên kết truy cập nhanh bên trong Phần Mềm Xanh là hoàn toàn miễn phí và được thực hiện ngay sau khi các phần mềm được cài đặt thành công.