Bảng giá dành cho bạn

Dù ở bất kỳ quy mô nào, Phần Mềm Xanh luôn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn về giải pháp và dịch vụ cho bạn.

PREMIUM

99,000,000₫(thanh toán một lần duy nhất)

Dành cho doanh nghiệp muốn làm chủ hoàn toàn dữ liệu và tiết kiệm thời gian triển khai

 • Không giới hạn cửa hàng, nhân viên

 • Website bán hàng với đầy đủ tính năng

 • Kết nối API

 • Cài đặt trên server riêng

 • Truy cập trực tiếp vào MySQL Database

ENTERPRISE

Liên hệ

Khả năng tuỳ biến hoàn toàn hệ thống và điều chỉnh các tính năng, giao diện phù hợp với doanh nghiệp

 • Không giới hạn cửa hàng, nhân viên

 • Website bán hàng với đầy đủ tính năng

 • Kết nối API

 • Cài đặt trên server riêng

 • Truy cập trực tiếp vào MySQL Database

 • Tuỳ biến toàn bộ hệ thống source code

 • Xây dựng mô hình quản lý nhiều công ty con

Câu hỏi thường gặp